baner.jpg (50301 bytes)

 

Regulamin łowiska Mała Wisła - Nizinna

 

Zasady połowu ryb na rzece Wiśle

Jaz w Kiczycach - Most w Strumieniu

Regulamin

Obwód "Mała Wisła 1" sektor nr  5

 

 

I. Postanowienia ogólne:

1. Łowisko obejmuje odcinek rzeki Wisły - początek: 50 metrów poniżej  jazu w Kiczycach, koniec: most drogowy w Strumieniu.

2. Administratorem łowiska jest PHP AP, ul. Metalowa 3, 43-100 Tychy.

 

II. Nabywanie uprawnień:

1. Uprawnienia do dokonania amatorskiego połowu i zatrzymania dozwolonej ilości złowionych ryb nabierają osoby, które wykupiły roczne lub dzienne zezwolenie imienne na w/w części obwodu oraz posiadają przy sobie "białą kartę wędkarską".

2. Ceny opłat według cennika.

 

III. Zasady połowu i ochrony ryb:

1.Zezwolenie dzienne upoważnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb w godzinach od 00:00 do godziny 24:00 dnia następnego.

2. Połowu ryb można dokonywać wyłącznie wędką, składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona haczykiem albo sztuczną przynętą wyposażoną najwyżej w trzy haczyki, bądź zakończoną dwoma sztucznymi muchami. Haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, które nie wykraczają poza obwód koła o średnicy 30 mm.

3. Jako przynęty mogą być stosowane przynęty naturalne (zwierzęce i roślinne) oraz przynęty sztuczne. Zabrania się stosowania jako przynęt (zanęt) zwierząt i roślin chronionych oraz ikry rybiej. W przypadku stosowania jako przynęt żywych lub martwych ryb mogą być użyte tylko ryby wymiarowe i ryby, które nie są objęte wymiarem     ochronnym.  Przynęty sztuczne mogą być uzbrojone najwyżej w trzy haczyki  o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej.

4. Połów ryb dozwolony jest na dwie wędki (za wyjątkiem metody spinningowej i muchowej), przez całą dobę.

5. Zabrania się: połowu gatunków ryb prawnie chronionych, połowu kuszą, połowu metodą "szarpaka", połowu ze sprzętu pływającego, zabierania  złowionych pstrągów i lipieni (za wyjątkiem metody spinningowej i muchowej).

6. Obowiązują następujące wymiary i okresy ochronne:
Jaź do 25 cm,
jelec do 15 cm,
kleń do 25 cm,
lin do 25 cm,
sandacz do 50 cm (sandacz okres ochronny 01.01-31.05)
szczupak do 50 cm(szczupak okres ochronny 01.01-30.04)
świnka do 25cm(świnka okres ochronny 01.01-15.05)
węgorz do 50 cm(węgorz okres ochronny 15.06-15.07)
wzdręga do 15 cm,pstrąg potokowy do 30 cm
(pstrąg potokowy okres ochronny 01.09-31.01)
pstrąg tęczowy i źródlany do 30 cm,lipień do 40 cm
(lipień okres ochronny 01.03-31.05),
sum do 70 cm(01.11-30.06).

Wymiary i okresy ochronne pozostałych gatunków ryb obowiązują zgodnie z przepisami Rozporządzenia MRiRW.

Obowiązują następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska w ciągu doby(godz.godz.0.00-24.00)
-sum 1 szt.
-boleń, karp, amur biały, sandacz, szczupak, brzana,-łącznie 2 szt.
-węgorz, lin - łącznie 2 szt.
-świnka, certa - łącznie 5 szt. tygodniowo
-jaź, kleń, leszcz - łącznie 10 szt.
-łososiowate w tym lipień łącznie 2szt.

Rybę na którą obowiązują limity ilościowe niezwłocznie po złowieniu, przed przystąpieniem do dalszego łowienia należy odnotować w rejestrze.
Łączna ilość złowionych i zabranych z łowiska ryb wymienionych gatunków nie może przekraczać 10 sztuk w ciągu doby.
Zezwala się na zabranie z łowiska innych nie wymienionych wyżej gatunków ryb w ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby.
Wymiary i okresy ochronne pozostałych nie wymienionych gatunków ryb obowiązują zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie

(Dz. U. Nr 138 poz. 1559 z 2001 r.) wraz z późniejszymi zmianami.

 7. Złowione ryby można przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici  rozpiętych na sztywnych obręczach.

8. 10 . Odległości między wędkującymi:

- łowienie ryb spokojnego żeru - 10 m.

- łowienie ryb drapieżnych       - 30 m.

- łowienie brodząc                      - 50 m.

11 .Każde naruszenie zapisów w regulaminie traktowane jest jak łowienie bez zezwolenia, i może spowodować zatrzymanie zezwolenia przez osoby uprawnione do kontroli.

12. W okresie od 01.09 do 31.12 obowiązuje zakaz spinningowania, połowu na żywca i martwą rybkę na odcinku od jazu w Kiczycach do kładki dla pieszych przy stadninie koni w Ochabach.
13. Zabranie się pozostawiania śmieci na terenie łowiska. Dodano 2013-08-03
14. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu. Dodano 2013-08-05
15. Obowiązuje zakaz łowienia w odległości mniejszej niż 100 m od urządzenia hydrotechniczengo - Hydrotest w Strumieniu

16. W okresie od 01.01 do 30.04 obowiązuje zakaz spinningowania i połowu na żywca i martwą rybkę na odcinku od mostu drogowego w Drogomyślu przy ul. Wiejskiej do mostu drogowego mostu w Strumieniu.

17. Obowiązuje zakaz połowu z lodu.

 

 

 IV. Uprawnienia kontrolne i odpowiedzialność wędkującego:

1.Osoba dokonująca połowu ma bezwzględny obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: strażników PSRyb., strażników SSRyb., funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej oraz upoważnionych przedstawicieli administratora łowiska.

2. Na żądanie kontrolujących dokonujący połowu ma obowiązek okazać dokumenty uprawniające do połowu, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty oraz wnętrze samochodu którym przybył na łowisko.

3. Wszystkie ryby, które łowiący posiada przy sobie lub w samochodzie,  są uznane jako ryby wzięte z łowiska.

4. Naruszenie niniejszego regulaminu pociąga za sobą konsekwencje wynikające z Ustawy o Rybactwie Śródlądowym utratę uprawnień do połowu oraz w wypadku wyrządzenia szkody uprawnionemu do rybactwa odszkodowania na jego rzecz, a    wysokość odszkodowania ustali właściwy sąd cywilny.
5.Każde naruszenie zapisów w regulaminie traktowane jest jak łowienie bez zezwolenia.    (dodano 24.03.2005)

 

 V. Postanowienia końcowe:

1.W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z 18 kwietnia 1985 roku, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138 poz. 1559 z 2001 r.) w raz z późniejszymi zmianami, a także Ustawa o Ochronie Przyrody oraz Kodeks Cywilny.

2.Administrator łowiska może wyłączyć łowisko lub jego część z wędkowania, powiadamiając o tym na stronie internetowej www.malawisla1.pl. lub przez ogłoszenie na łowisku.

3.Zmiany niniejszego regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej łowiska   www.malawisla1.pl

 i w życie wchodzą w 14 dni po ogłoszeniu.
Data ogłoszenia 2013.12.17

 

Życzymy udanych połowów!

 

http://www.malawisla1.pl/informacje.gif|Mapa |gdzie kupić | regulamin łowisk górskich | regulamin łowiska nizinnego| o nas | opis |taimen

 |